FASHION MEN

Dior 2020秋季系列正式發佈 全新B23鞋成焦點

Dior 2020秋季系列正式釋出,這次系列會採用逐步方式推出。當中包括Dior粉絲最喜歡的款式,包括B23高筒運動鞋及經典的馬鞍袋,卜並將其注入Dior的蜜蜂Logo上。此外,系列還推出皮革手鍊、銀製項鍊和別針等。

#Diormen #Fashion #Autumn

%d 位部落客按了讚: